Het voordeel van het nadeel

Inspiratie geeft energie!

 

 

Onze wereld is ingrijpend veranderd. We moeten nieuwe wegen zien te vinden en dat prikkelt de creativiteit. De oogst van alle beperkingen is nu al rijk:

De mensen zijn liever voor elkaar.
Thuiswerken blijkt best te kunnen.
De lucht is schoner.
De fileberichten zijn een stuk korter.
Niets is meer vanzelfsprekend.
De waarde aller dingen wordt herijkt.

En dan is er nog zoveel meer!

In deze periode ontstaat er van alles dat we naar de toekomst mee kunnen nemen. We gaan de kans grijpen die vondsten vast te houden.

Daarom willen we op www.hetvoordeelvanhetnadeel.nl zoveel mogelijk van die nieuwe noties, vondsten, ideeën, openbaringen, wensdromen en praktische oplossingen samenbrengen.

Iedereen kan meedoen.
Waar ligt jouw winst in deze bizarre tijd?
Load je instagram-filmpje op en geef het de hastag #hetvoordeelvanhetnadeel mee.

Of stuur je idee naar ons op, dan geven wij het vorm.

De toekomst is ongewis, maar een ding is zeker: hij gaat er anders uitzien. De winst die we uit deze moeilijke situatie halen, gaat ons daarbij helpen.
Het voordeel van het nadeel.

Een van ’s lands beroemdste wijsgeren heeft het ons geleerd.